Achtergrond en historie
Stichting Audio Video Facilitair Breda

Wat aan de oprichting vooraf ging


AVFB is ontstaan uit de voormalige RSF Ziekenomroep die was gevestigd in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam (SFG). Na 40 jaar hier werkzaam te zijn geweest, kreeg de omroep eind 1999 van de directie te horen dat deze vrijwilligersactiviteit niet meer paste bij de SFG visie anno 2000. De omroep is daarom in mei 2000 definitief opgeheven.

De oprichting

Tijdens het opheffen van de RSF is door de bestuursleden Leo van Harrewijen en Martin van Vliet besloten de Stichting Audio & Video Facilitair Breda op te richten. Het moest wederom een vrijwilligersorganisatie worden waarbij gebruik gemaakt kon worden van de overtollige RSF apparatuur en de uitgebreide ervaring die door beide heren tijdens hun omroep bestaan was opgebouwd. Zodoende is in mei 2000 de Stichting Audio & Video Facilitair Breda opgericht. Daarbij is voor de lokatie Breda gekozen, omdat Martin, huidig manager van AVFB, hier inmiddels al een aantal jaren woonachtig was.

Als doelstelling werd gekozen : " Het verlenen van diensten op het gebied van audio en/of video aan niet-commerciele instellingen". Deze doelstelling wordt gerealiseerd door oa. het op lokatie registreren van live uitvoeringen van amateur muziekverenigingen, koren etc. en het op CD uitleveren van de gemaakte registraties.

AVFB is opgezet als een non-profit stichting, zodat alle diensten zoveel mogelijk tegen kostprijs worden geleverd. Op deze wijze kunnen juist instanties, verenigingen of groepen met een klein budget van onze diensten gebruik maken. Inmiddels bestaat AVFB ruim 12 jaar.

Ervaring

Martin verzorgt de opnames en de verdere afwerking t/m de aflevering van de CD's.
Hij kan in deze taak zijn ervaring optimaal benutten. In kort bestaat deze uit :
Een jaar na de oprichting is besloten om over te gaan op volledig digitale opnames. Daartoe werden de trouwe analoge PR-99 2 sporen recorders vervangen door 2 Fostex D108 digitale harddisk recorders die als tandem goed zijn voor het simultaan opnemen van 16 sporen. De montage-computer is daarvoor uitgerust met een volledig digitale RME Digi9652 geluidskaart. Uitwisseling van opnames tussen recorders en computer geschiedt via optische verbindingen. Alhoewel beide Fostex recorders nog steeds beschikbaar zijn, wordt sinds 2009 gebruik gemaakt van een 24 sporen Alesis HD24 harddisk recorder waarmee 24-bits/kanaal opnames worden gemaakt. Beide Soundcraft SA200 mixers hebben plaatsgemaakt voor 3 Behringer ADA8000 units die oa. als microfoon voorsterkers dienst doen. Uitluisteren gebeurt m.b.v. 2 RX1602 rackmounted line mixers die op de HD24 zijn aangeloten. Verder verzorgt een computer ene mer flexible uitluisterfunctie, waarbij ook bijv. een submix voor een zanger of zangeres kan worden gemaakt. Alle verbindingen tussen de opnamae apparatuur zijn optisch.
AVFB logo


Dit in combinatie met de andere professionele opname apparatuur en onze ruime ervaring leidt tot een professionele realisatie van onze leus : "Een goede CD opname binnen ieder budget".

De opnames die Martin voor u op lokatie maakt, worden in Breda afgemixt al dan niet samen met bijv. uw dirigent of vaste geluidstechnicus.Resultaten

Inmiddels hebben vele muzikanten van diverse pluimage de weg naar AVFB gevonden. Met het publiceren van deze website (sinds december 2004) willen we ook belangstellenden buiten Breda bereiken. De opnames hebben plaatsgevonden in oa. De Grote Kerk te Breda, maar ook in de Mezz, de poptempel van Breda. Tot de opgenomen muziek genres behoren, Klassiek, HardRock, HaFa en Folk. Fragmenten van een aantal opnames kunt u elders op deze website beluisteren. De laatste jaren is AVFB vooral aktief in de Brabantse Jazz scene met klanten als the Mardi Gras Jazzband, The Blue Marble Siver Cornet Band, Old The Limetree Jazzperados en de The Jurbena Jazzband.